Javada Tekrarlı Yapılar – Döngüler (Repetition Structures – Loops)

  Algoritma  geliştirirken  bazı  işlemleri  sürekli  tekrarlanmamız  gerekir.  Tekrar  edilen işlemleri göstermenin ya da ifade etmenin daha kolay ve anlaşılır bir yolu vardır, bu yola döngü ya da tekrarlı yapılar denir. Tekrarlama işleminin kaç kez yapılacağının baştan belli olduğu  yapılara  tekrar  sayısı  belli  olan  döngüler  (for  döngüsü  gibi),   tekrarlamanın bitişinin koşula bağlı olduğu, diğer bir … More Javada Tekrarlı Yapılar – Döngüler (Repetition Structures – Loops)

Javada Kontrol Yapilari (Control Structures)

Kontrol yapıları, program akışını değiştirmek için kullanılan yapılardır. Yapısal programlama dillerinde programın işleyişi ilk satırdan son satıra doğru ilerler ve bu işleyiş sırası, şartlı veya şartsız olarak değiştirilebilir. İşte; programın işleyiş yönünün şartlı veya şartsız olarak değiştirilmesi işlemine dallanma (branching) denir. Dallanma işlemini gerçekleştiren komutlara da kontrol komutları denir. Program akışının değişmediği sıralı yapıları saymaz … More Javada Kontrol Yapilari (Control Structures)

Javada Operatörler

Operatörler İşlem yapmamızı sağlayan işaretlerdir. Genellikle, aritmetiksel { +, -, *, /, gibi }, mantıksal { VE, VEYA DEĞİL, gibi} ve karşılaştırma { < , > , =, gibi }operatörleri isimleri altında sınıflandırılırlar ve her programlama dilinde farklı şekillerde gösterilebilirler. Ayrıca bu genel sınıflandırmaya ek olarak artırma ve azaltma operatörleri, aritmetiksel atama operatörleri ve bitsel operatörler … More Javada Operatörler

Javada Veri Tipleri

  Bir Programın Bileşenleri Basit  bir  programı  üç  bölüme/bileşene  ayırabiliriz.  Bunlar;  bilgi  girişi,  işlem  ve hesaplamalar, çıkış aşamalarıdır. Kabaca bilgi girişinde; değişkenler, program için gerekli sınıf ve paket tanımlamaları ve veri girişleri yapılır. Programa bilgi girişi yapıldıktan sonra, girdilerden  çıktıların  alınması  gerekli  işlem  ve  hesaplamaların  yapılmasına  bağlıdır. Programın çıkışında ne elde edeceğimizi bilmemiz gerekir ki … More Javada Veri Tipleri

Basit Giriş – Çikiş İşlemleri Ve Gerekli Komutlar

  Genel olarak klavye aracığı ile dışardan veri girilmesi ve bu verilere basit işlemler uygulanarak ekran ve/veya yazıcıdan çıktı alınması şeklinde olan işlemler basit giriş-çıkış işlemleri olarak adlandırılmaktadır.   Giriş – Çıkış işlemlerinde bir problemin çözümünde izlenecek yol;   Program için gerekli sınıf ve paketleri çağırınız Değişken isimlerini belirleyiniz Veri girişlerini yapınız Yapılacak işlemle ilgili … More Basit Giriş – Çikiş İşlemleri Ve Gerekli Komutlar

Nesne Yönelimli Programlama Ve Temel Kavramlar

  Gerçek dünyadaki problemlerin büyüklüğü ölçüsünde programlarda büyümektedir. Günümüzde yazılımların karmaşıklığının ve boyutlarının sürekli artması, yazılımda modülerliğin (modularity) önemini artırmıştır. Nasıl ki büyük devletler küçük devletleri “böl – yönet” taktiği ile kontrol altında tutuyorlarsa, benzer mantıkla büyük programların, alt programlara ayrılması ( küçük program parçacıkları haline getirilmesi), programın denetimi başta olmak üzere yazımını, anlaşılabilirliğini, hata … More Nesne Yönelimli Programlama Ve Temel Kavramlar

Programlama Temel Kavramlari

Temel Kavramlar Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. Donanım (Hardware), bilgisayarın fiziksel yapısını ifade eder. Fiziksel yapı, sadece bir metal yığınından ibarettir. Kısaca gözle görebildiğimiz elle dokunabildiğimiz parçalardır. Bilgisayarda kullandığımız her türlü programlara yazılım (software) denir. Kısaca donanımı kullanmak için gerekli programlara yazılım diyoruz. Bir nevi bilgisayara hayat veren, canlılık veren … More Programlama Temel Kavramlari